Обществен съветОбществен съвет
към СУ ”Васил Левски” град Опака

Васвие Ахмедова – председател
Илмаз Айдънов Османов – секретар
Членове: Кръстьо Якимов, Алиме Емурлова Ибрямова, Гюлназ Мустафова Хасанова

Резерви: Гюнер Юмеров Ашимов и Севинч Мустафова Хюсеинова


Обществен съвет
към СУ ”Васил Левски” град Опака

Васвие Ахмедова – председател
Румяна Добрева – заместник председател
Йордан Кънев – секретар
Членове: Кръстьо Якимов и Гюлнур Хасанова