Седмично предписание – начален етап

I срок на 2021 – 2022 учебна година

Начален етап – I-IV клас

Понеделник

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литератураАнглийски езикМатематикаБългарски език и литература
2Български език и литератураМатематикаАнглийски езикБългарски език и литература
3МузикаБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематика
4МатематикаИзобразително изкуствоБългарски език и литератураИзобразително изкуство
5Час на класаЧас на класаМузикаИзобразително изкуство
6  Час на класаЧас на класа
7    
     
1    
2    
3    
4    

Вторник

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литератураМатематикаМатематикаАнглийски език
2РодинознаниеФизическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоМатематика
3Физическо възпитание и спортБългарски език и литератураБългарски език и литератураЧовекът и природата
4МатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литератураМузика
5Технологии и предприемачествоОколен святЧовекът и обществотоБългарски език и литература
6  Компютърно моделиранеТехнологии и предприемачество
7    
     
1    
2    
3    
4    

Сряда

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литератураМатематикаМатематикаБългарски език и литература
2Български език и литератураФизическо възпитание и спортЧовекът и природатаБългарски език и литература
3МузикаБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортМатематика
4МатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литератураФизическо възпитание и спорт
5 Технологии и предприемачествоБългарски език и литератураЧовекът и обществото
6   Компютърно моделиране
7Спортни дейности Спортни дейности 
     
1    
2    
3    
4    

Четвъртък

1 клас2 клас3 клас4 клас
1МатематикаБългарски език и литератураАнглийски езикБългарски език и литература
2Български език и литератураБългарски език и литератураМатематика ИУЧАнглийски език
3Български език и литератураАнглийски езикИзобразително изкуствоМатематика
4Изобразително изкуствоМузикаИзобразително изкуствоЧовекът и природата
5Изобразително изкуствоМатематикаЧовекът и обществотоМузика
6  Български език и литература-ИУЧ 
7 Спортни дейности Спортни дейности
    
1    
2    
3    
4    

Петък

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литература-ИУЧБългарски език и литература-ИУЧБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Български език и литература-ИУЧБългарски език и литература-ИУЧБългарски език и литература-ИУЧБългарски език и литература ИУЧ
3Математика-ИУЧМузикаФизическо възпитание и спортАнглийски език
4Физическо възпитание и спортМатематика-ИУЧАнглийски езикМатематика ИУЧ
5  МузикаФизическо възпитание и спорт
6    
7    
     
1    
2    
3    
4