Седмично предписание – начален етап

I срок на 2022 – 2023 учебна година

Начален етап – I-IV клас

Понеделник

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литератураБългарски език и литератураЧовекът и обществотоАнглийски език
2Български език и литератураМатематикаАнглийски езикИзобразително изкуство
3МатематикаАнглийски езикМузикаИзобразително изкуство
4МузикаТехнологии и предприемачествоМатематикаМатематика
5Час на класаЧас на класаБългарски език и литератураБългарски език и литература
6  Час на класаЧас на класа
7   
    
1   
2   

Вторник

1 клас2 клас3 клас4 клас
1МатематикаБългарски език и литератураМатематикаЧовекът и природата
2РодинознаниеБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортБългарски език и литература
3Физическо възпитание и спортМатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литература
4Български език и литератураФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураМатематика
5Изобразително изкуствоТехнологии и предприемачествоМузика
6  Английски езикКомпютърно моделиране
7    
     
1    
2    
3    
4    

Сряда

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литератураРодинознаниеМатематикаМатематика
2Български език и литератураБългарски език и литератураЧовекът и обществотоБългарски език и литература
3Технологии и предприемачествоБългарски език и литератураМузикаАнглийски език
4МатематикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураБългарски език и литература
5 МузикаМатематикаБългарски език и литератураФизическо възпитание и спорт
6   Компютърно моделиране
7 Спортни дейности Спортни дейности
     
1    
2    
3    
4    

Четвъртък

1 клас2 клас3 клас4 клас
1Български език и литератураБългарски език и литератураМатематикаЧовекът и обществото
2Български език и литератураБългарски език и литература Български език и литератураАнглийски език
3Изобразително изкуствоМузикаАнглийски езикМатематика
4Изобразително изкуствоАнглийски езикИзобразително изкуствоМузика
5Математика-ИУЧМатематикаИзобразително изкуствоБългарски език и литература-ИУЧ
6   Физическо възп. и спорт
7 Спортни дейности Спортни дейности
    
1    
2    

Петък

1 клас2 клас3 клас4 клас
1МатематикаМатематика-ИУЧЧовекът и природатаМатематика-ИУЧ
2Физическо възпитание и спортМузикаБългарски език и литератураЧовекът и природата
3Български език и литература-ИУЧБългарски език и литература-ИУЧФизическо възпитание и спортБългарски език и литература
4Български език и литература-ИУЧБългарски език и литература-ИУЧМатематика-ИУЧТехнологии и предприемачество
5  Български език и литература-ИУЧБългарски език и литература
6