Колектив

Директор: Борислав Петров Борисов –bpborisow@abv.bg

Зам. директор: Ивета Атанасова Иванова – Iveta.ivanova44@abv.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Главни учители:

Румяна Борисова – биология и здравно образование 

rumiborisova63@abv.bg

Румяна Неделчева – история и цивилизация –

rif_1989@abv.bg

     Старши учители:    

Илияна Владимирова – начален етап 

Vladimirova.1961@abv.bg

 Дора Пенева – начален етап 

dora.peneva@abv.bg

Румянка Михова – начален етап 

foks_81@abv.bg

Даниела Славова – начален етап 

neliii@abv.bg

Красимира Христова – начален етап  ГЦОУД

krasse.6@abv.bg

Мариана Илиева – начален етап ЦДО

mifhe77_05@abv.bg

Ергун Али – музика –

ergun.ali@abv.bg

Младен Пенев – математика 

ml_penev@abv.bg

Пелагия Трифонова – информационни технологии 

pegi7o_@abv.bg

Дамян Добрев – физ.възпитание  и спорт 

dicho65@abv.bg

Ренгинар Селимова – прогимназиален етап ГЦОУД

renginar1974@abv.bg

Марияна Димитрова – математика

sof13@abv.bg

Рефие Ахмедова – химия и опазване на околната среда

refi79@abv.bg

Десислава Петрова – география и икономика, философия

desi_85_85@abv.bg

Учители :

Севим Юсеинова – български език и литература

kleopatra_melek@abv.bg

Светлана Димова – прогимназиален етап ГЦОУД

pavelana10@abv.bg

Назмие Феимова –   начален етап

nazi86@abv.bg

Айфер Беадирова – английски език

ayferbeadirova@gmail.com

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Главен счетоводител – Айлен Салиева 

ayli79@abv.bg  

Касиер – Илияна Войкова 

Завеждащ административна служба  – Добринка Добрева  dobreva1988@abv.bg

Огняр Фахретин Османов

faka_74@abv.bg

Прислужници – Мюрвет Якубова, Гюлхане Сабриева, Надя Добрева

Име,  презиме,  фамилиядлъжностуч.предметE – mail:
Борислав   Петров БорисовДиректорматематикаbpborisow@abv.bg
Ивета Атанасова ИвановаЗаместник-директористория и цивилизацияiveta.ivanova44@abv.bg  
Румяна Неделчева БорисоваГл. учител по биология и ЗОбиология и ЗОrumiborisova63@abv.bg  
Румяна Неделчева ИвановаГл. учител по история и цивилизацияистория и цивилизацияrif_1989@abv.bg  
Даниела Кирилова СлавоваСт. учител в начален етапНУПneliii@abv.bg  
Дора Недева ПеневаСт. учител в начален етапНУПdora.peneva@abv.bg
Румянка Михова РусеваСт. учител в начален етапНУПfoks_81@abv.bg  
Илияна Владимирова ГеоргиеваСт. учител в начален етапНУПVladimirova.1961@abv.bg  
Назмие Невриева ФеимоваУчител начален етапНУП и английски eзикnazi86@abv.bg  
Мариана Василева ИлиеваСт. учител ЦОУД начален етапНУПmishe77_05@abv.bg  
Красимира Русева ХристоваСт. учител ЦОУД начален етапНУП krasse.6@abv.bg  
Севим Сабри ЮсеиноваУчител по бълг. език и литературабълг. език и литератураkleopatra_melek@abv.bg  
Айфер Невзатова Беадироваучител по английски езикУчител по немски език и литература  и след дипломна квалификация учител по английски езикayferbeadirova@gmail.com  
Младен Пенев ПеневСт. учител по математикаматематикаml_penev@abv.bg  
Марияна Тодорова ДимитроваСт.учител по математикаматематикаsof13@abv.bg
Пелагия Михаилова ТрифоноваСт.учител по ИТИТpegi7o_@abv.bg  
Ергун Хабил АлиСт.учител по музикамузика, химияergun.ali@abv.bg  
Дамян Добрев ДобревСт.учител по ФВСФВСdicho65@abv.bg  
Ренгинар Хамидова СелимоваУчител ГЦОУД прогимназиален  етап Биология и география renginar1974@abv.bg  
Светлана Димитрова ДимоваУчител в ГЦОУД в прогимназиален етапОрганични химични технологииpavelana10@abv.bg  
Десислава Петрова ХристоваСтарши учител философски наукипсихологияdesi_85_85@abv.bg  
Рефие Зейнулова АхмедоваСтарши учител по химия и опазване на околната среда в гимназиален етапхимияrefi79@abv.bg
Айлен Таирова СалиеваГл. счетоводител  ayli79@abv.bg  
Добринка Тодорова ДобреваЗАС dobreva1988@abv.bg  
Мюрвет Якубова МехмедоваЧистач/хигиенист  
Гюлхане Сабриева ФеимоваЧистач/хигиенист 
Илияна Радева ВойковаКасиер /счетоводител  
Надя Георгиева ДобреваЧистач/хигиенист  
Фахретин Османовогняр faka_74@abv.bg