Седмично разписание – VIII-XII клас

Седмично разписание – гимназиален етап за I срок на учебната 2021-2022 година.

Понеделник

8 клас9 клас10 клас11 клас12 клас
1Английски езикМатематикаФилософияХимия и опазване на околната среда изб. М.Биология и здравно образование-зад. м.
2История и цивилизацииИнформационни технологииАнглийски езикФизическо възпитание и спортБиология и здравно образование-изб. м.
3География и икономикаХимия и опазване на околната средаИзобразително изкуствоАнглийски езикБългарски език и литература
4ФилософияМузика ИУЧИстория и цивилизацииБиология и здравно образование-зад. м.Математика
5Технологии и предприемачествоАнглийски езикБългарски език и литератураБиология и здравно образование-зад. м.Физическо възпитание и спорт
6Биология и здравно образованиеФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураГражданско образованиеХимия и опазване на околната среда изб. М.
7Час на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класа
      
1     
2     
3     
4     

Вторник

8 клас9 клас10 клас11 клас12 клас
1Биология и здравно образованиеГеография и икономикаРуски езикГеография и икономика зад. м.Химия и опазване на околната среда зад. м.
2МатематикаФизика и астрономияГеография и икономикаГеография и икономика зад. м.Химия и опазване на околната среда зад. м.
3Химия и опазване на околната средаТехнологии и предприемачествоМатематикаГеография и икономика изб. м.Руски език
4Биология и здравно образование ИУЧМатематикаБългарски език и литератураРуски езикГеография и икономика-зад. м.
5Български език и литератураНемски езикФизическо възпитание и спортХимия и опазване на околната среда зад. м.География и икономика-зад. м.
6Английски езикБългарски език и литератураБиология и здравно образованиеХимия и опазване на околната среда зад. м.Физическо възпитание и спорт
7Физическо възпитание и спортБългарски език и литератураБиология и здравно образование ИУЧБългарски език и литература 
      
1    Спортни дейности
2     
3     
4     

Сряда

8 клас9 клас10 клас11 клас12 клас
1Физика и астрономияХимия и опазване на околната средаИстория и цивилизацииГражданско образования РПАнглийски език
2МатематикаИнформационни технологии ИУЧБиология и здравно образованиеМатематикаХимия и опазване на околната среда изб. М.
3Български език и литератураБиология и здравно образованиеИнформационни технологии ИУЧАнглийски езикГраждански образование
4История и цивилизацииФилософияФизика и астрономияБиология и здравно образование-изб.м.Български език и литература
5Английски езикИстория и цивилизацииМузикаХимия и опазване на околната среда зад. м.Български език и литература
6Информационни технологииАнглийски езикФилософияХимия и опазване на околната среда зад. м.Биология и здравно образование-зад. м.
7МузикаИзобразително изкуство  Биология и здравно образование-изб. м.
      
1  Спортни дейности 
2   Спортни дейности 
3     
4     

Четвъртък

8 клас9 клас10 клас11 клас12 клас
1Информационни технологии ИУЧБиология и здравно образование-ИУЧМатематикаБългарски език и литератураГеография и икономика-зад. м.
2МатематикаФизическо възпитание и спортГеография и икономикаБългарски език и литератураГеография и икономика-зад. м.
3Математика ИУЧНемски езикФизическо възпитание и спортБиология и здравно образование-зад. м.Математика
4Физическо възпитание и спортМатематикаХимия и опазване на околната средаБиология и здравно образование-зад. м.География и икономика-изб. м.
5Технологии и предприемачествоБългарски език и литератураФизика и астрономияГеография и икономика зад. м.Биология и здравно образование-зад. м.
6Български език и литература ИУЧТехнологии и предприемачествоАнглийски езикГеография и икономика зад. м.Биология и здравно образование-изб. м.
7  Български език и литература ИУЧХимия и опазване на околната среда изб. м.Английски език
     
1Спортни дейности    
2 Спортни дейности   
3     
4     

Петък

8 клас9 клас10 клас11 клас12 клас
1Български език и литератураМатематика-ИУЧРуски езикБиология и здравно образование-изб. м.Химия и опазване на околната среда зад. м.
2Български език и литератураФилософия ИУЧИстория и цивилизацииБиология и здравно образование-изб. м.Химия и опазване на околната среда зад. м.
3Биология и здравно образованиеХимия и опазване на околната среда ИУЧИстория и цивилизацииРуски езикГраждански образование РП
4Химия и опазване на околната среда ИУЧБългарски език и литература ИУЧБиология и здравно образованиеМатематикаРуски език
5Музика ИУЧИстория и цивилизацииМатематика ИУЧГражданско образование РПБиология и здравно образование-зад. м.
6Английски езикБиология и здравно образование-ИУЧХимия и опазване на околната средаФизическо възпитание и спортБългарски език и литература-РП
7     
      
1     
2     
3     
4