Март

Месец март беше месец на математиката и за цялото СОУ „В. Левски”. Обявените конкурси за рисунка и композиция с геометрични фигури и тела, написване на фолклорни задачи и дешифриране на шифрован текст привлякоха 41 ученика, които показаха любовта си към математиката. Най-голям интерес предизвика кулинарния конкурс. Много красивите „експонати” бяха оценени от всички присъствали по идея, качества и вкус. А, че вкусът беше отличен съдим по това, че всичко беше изядено с огромно удоволствие.
Най-добре представилите се бяха наградени от директора на училището г-н Борисов.

На 26.03.2014 г. в начален етап се проведе „Математическо състезание”. В отборите „Мики Маус” и „Том и Джери”участваха ученици от първи до четвърти клас. Състезанието протече в четири кръга, а след всеки кръг водещите задаваха занимателни задачи към публиката. Резултатите бяха оценявани от тричленно жури. Отборите бяха наградени с грамоти от директора на училището.

На 24.03. 2014 г. се проведе пролетен празник „Пролетта при нас дойде” с учениците от начален етап Децата представиха стихотворения, драматизации, песни и танци в чест на настъпващата пролет. Пролетно настроение и бодър дух завладяха гости и родители на тържеството. Всички се веселиха от сърце.