Седмично разписание – V-VII клас

Седмично разписание на прогимназиален етап за I срок на учебната 2021-2022 година

Понеделник

5 клас6 клас7 клас
1МузикаМатематикаИстория и цивилизации
2МатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литература
3Технологии и предприемачествоФизическо възпитание и спортМузика
4Английски езикБългарски език и литература ИУЧФизическо възпитание и спорт
5Български език и литератураЧовекът и природатаМатематика
6История и цивилизацииАнглийски езикФизика и астрономия
7Час на класаЧас на класаЧас на класа
    
1   
2   
3   
4   

Вторник

5 клас6 клас7 клас
1Английски езикБългарски език и литератураМатематика
2Човекът и природатаМатематикаБългарски език и литература
3Математика МузикаБиология и здравно образование
4Физическо възпитание и спортГеография и икономикаИнформационни технологии
5Български език и литератураИзобразително изкуствоГеография и икономика
6Български език и литератураИзобразително изкуствоМузика
7   
    
1   
2   
3   
4 Спортни дейности

Сряда

5 клас6 клас7 клас
1Български език и литератураИнформационни технологииМатематика
2История и цивилизацииМатематикаБългарски език и литература
3МатематикаИстория и цивилизацииБългарски език и литература
4Математика ИУЧАнглийски езикТехнологии и предприемачество
5Изобразително изкуствоФизическо възпитание и спортБиология и здравно образование
6Изобразително изкуствоБългарски език и литератураФизика и астрономия
7  Английски език
    
1   
2   
3   
4 Спортни дейности 

Четвъртък

5 клас6 клас7 клас
1МатематикаБългарски език и литератураГеография и икономика
2Компютърно моделиране и информационни технологииБългарски език и литератураАнглийски език
3География и икономикаТехнологии и предприемачествоМатематика
4Английски езикГеография и икономикаБългарски език и литература
5Български език и литератураМатематикаФизическо възпитание и спорт
6Физическо възпитание и спортЧовекът и природатаХимия и опазване на околната среда
7   
   
1   
2   
3   
4Спортни дейности  

Петък

5 клас6 клас7 клас
1МатематикаЧовекът и природатаИстория и цивилизации
2Физическо възпитание и спортМузикаМатематика ИУЧ
3Човекът и природатаАнглийски езикИзобразително изкусткво
4МузикаМатематика ИУЧАнглийски език
5Български език и литература ИУЧБългарски език и литература ИУЧХимия и опазване на околната среда
6Компютърно моделиране и информационни технологииИстория и цивилизацииБългарски език и литература
7   
    
1   
2   
3   
4