Проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 7 и 8 май 2021 г. педагозите от СУ “Васил Левски“ град Опака преминаха през обучение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Обучението беше осъществено с помощта на РУО Търговище и Обучителен център „Training Lab“ гр. Стара Загора с лектор Ивелин Бонев.

Целта на обучението беше да подпомогне развиването и надграждането на знания и умения за професионалното и личностното израстване на ученици и учители в динамичното време, в което живеем. Темата „Коучинг“, избрана от колектива на училището е възможност за различен подход – креативен и съзидателен, фокусиран върху сегашния момент, бъдещето и разбирането чрез действие.

   „Първата и най-важна победа е да превъзмогнеш себе си“- Платон

 Или: „ Как мога да бъда по-добър?“- това е основният въпрос на коучинга.  Интересно с много игрови техники и дискусии премина обучението. То изпълни целта си: да максимализира потенциала на личността чрез съвместяване на теоретична подготовка, добри практики и иновативен подход.