Клуб „Мелпомена“

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА
НА ШКОЛА „УЧА, ЗНАМ И МОГА”

На 13. 06.2018 година участниците в школа „Уча, знам, мога”, заедно с клуб „Здраве”, проведоха заключителното си занятие. На публичната изява бяха поканени и ученици от други класове, учители, родители.
Занятието премина във вид на игра „По следите на знанието”. Учениците се превъплътиха в ролята на търсачи и, откривайки  и изпълнявайки задачите, свързани с изученото в V клас и занятията в клуба, стъпка по стъпка стигнаха до „съкровището”. За успешната работа през годината всеки от участниците получи сертификат.Участниците в клуб „Мелпомена” през учебната 2014/2015 година насочиха вниманието си към запознаване с особеностите на театъра и на сценичното изкуство. Подготвиха рецитали и драматизации, с които участваха в коледното тържество и в патронния празник на училището.
Заниманията в клуба допринесоха за обогатяване на речта, на уменията за изразително четене чрез запознаване с нови образци на българското художествено слово.


Първа представителна изява на клуб „Мелпомена“
Клуб „Мелпомена” по проект УСПЕХ организираха представяне на капанския обичай Коледуване. Директорът на училището г-н Борислав Борисов и помощник директора Ивета Иванова  посрещнаха групата коледари с коледен кравай и запалена свещичка.  Пред всички ученици, учители и родители момчетата от коледарската група пяха, наричаха и благославяха както традицията повелява. „Царят” на коледарите отправи молитва за благоденствие към ръководството на училището – стопани на „дома”. Всички ученици пяха заедно с коледарите и отправиха най-добри пожелания към  близките си хора за здраве и късмет.