СУ "Васил Левски", гр. Опака

Клуб „Детски свят“

Изява на клуб – “Уча и играя с българската реч“ – 2 КЛАС


Заключителен етап по проекта е изявата на учениците пред своите родители. Вълнение огромно за представянето си обзе и ученици и родители.Приключихме успешно нашата клубна работа чрез:

  • Четене на литературни произведения;
  • Езикови задачи;
  • Препис за краснопис;
  • Шарени бонбонки – драматизация;

 Накрая участниците получиха грамоти, а лицата засияха от радост на всички изпитващи удовлетворение от постигнатото.
Ръководител на клуб: Даниела СлавоваНа 15.06.2017г. се проведе представителна изява на клуб,,Уча и играя с българската реч“ в  1 клас под мотото „Чета и разказвам'“.

Имаше за цел да покаже знанията, уменията и компетентностите по български език и литература на учениците, включени в групата, да повиши мотивацията за учене, да ограмоти част от учениците и да преодолее обучителните затруднения. Работиха самостоятелно и в екип. Решаваха езикови задачи в своите работни листи.Четоха басни, илюстрираха и пяха. Те показаха на своите родители и как драматизират. Изявата премина с вълнение и много благодарности за усилията и положения труд. Връчени бяха сертификати, а на най-изявения грамота от директора на училището Борислав Борисов.На 04.04.2015г. в СОУ „В.Левски“ гр .Опака учениците от клуб „Детски свят“ с пролетно настроение и вълнение, проведоха своята представителна изява.В продължение на четири години натрупаха знания и много умения. Пред гостите разкриха – умения за общуване, ежедневни взаимоотношения,съхраняване на приятелство.Показаха също и как да се ориентират в съдържанието и взаимовръзката на техните мечти, желания, интереси, цели и планиране.Развитие на чувство за оптимистична жизнена среда и перспектива.Дейността завърши с много усмивки и удовлетворение.
Даниела Славова
Ръководител на клуб „Детски свят“


Клуб „Детски свят”  проведоха втора представителна изява на 14.06.2014г.  Представиха пред гостите наученото през годината, чрез драматизиране на „Приказен сън”, приказка за Зодиите. Изиграха игрите „И Аз също” и „Кръг на доверието”. Изявата завърши с песен и танц „Бонболандия”.  клуб ,,Детство мое“
Учениците от клуб ,,Детство мое“ участваха активно в тяхната втора представителна изява. Представиха изученото чрез драматизация „Рожденият ден на тортата” от Александра Вал и танц „Пуканките”.


На 29.03.2013г. учениците от клуб „Детство мое” при СОУ „ Васил Левски”, гр.Опака проведоха своята първа представителна изява по проект „Успех”.
С много настроение и ентусиазъм участниците представиха усвоеното.
Гостите разгледаха изложбата на клуба.
Тържеството завърши с много усмивки и танц „Детство мое”.