СУ "Васил Левски", гр. Опака

Документи 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Доклад на УКБДП към СОУ „Васил Левски“- град Опака

Дневен режим – 

за провеждане на класните  работи за І уч. срок през учебната 2014/2015 г., при СОУ ”Васил Левски” гр.Опака