СУ "Васил Левски", гр. Опака

Януари


Януари –  месец на информационните технологии – 2022-2023 учебна година

След хубавата зимна ваканция следва ново начало, нови конкурси в месеца на информационните технологии.

Петокласниците изучават задълбочено графичния редактор Paint и имаха задача да изобразят своите детски мечти на компютър. Идеите бяха различни – за пътуване до екзотична страна, музикално училище, професията учител и мн. др.

С инструментариума на програмата най-добре се справиха:

  1. Мирай Орханова – 5 клас

2. Нихал Кенанова – 5 клас

3. Нарин Османова и Арда Джанеров – 5 клас

Нарин Османова
Арда Джанеров

Състезанието в седми клас за създаване, форматиране и изчисления в електронна таблица в Excel се проведе на 12 януари от 14:00 часа в компютърната зала. Един час учениците решаваха практическа задача. В условието се изискваше да създадат и форматират таблица да изчисляват по формули с абсолютни клетки и да създадат диаграма онагледяваща данните от таблицата. Най-бързо и вярно реши задачата Акън Ашкън и се класира на първо място. След него съответно са Енис Бейсимов и Акън Ибрям на второ и трето място. Г-н Борисов – директор на нашето училище, награди участниците с грамоти и награди.

Всички ученици от 8 клас се включиха в надпреварата в конкурса за рекламна брошура на училището за прием в 8 клас. Работиха с програмата Publisher, разучиха софтуера и се състезаваха за най-добрите две страници.

Отлично работиха: Ренис Нерминова, Азра Илмазова, Айча Руждиева, Айча Хасанова, Айча Мехмедова, Емре Бейхан и Билге Турханова. Комисия разгледа брошурите и ги класира по следния начин:

1 място – Ренис Нерминова

2 място – Азра Илмазова

3 място – Айча Руждиева

Учениците получиха грамота и награда от директора за отлично представяне в месеца на информационните технологии.

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ


Януари –  месец на информационните технологии – 2021-2022 учебна година

През учебната 2021/22 година в месеца на информационните технологии бяха обявени следните конкурси на училищно ниво:

  1. V клас – компютърна рисунка на тема “Моите детски мечти”
  2. Конкурс за рекламна брошура на училището за прием в 8 клас – учениците от 8 клас.

Петокласниците трябваше да нарисуват на компютър детските си  мечти. Учениците се постараха да изобразят в цветове и форми мечтите си.

„Моите детски мечти“ – победители:

1 място – Мехрин Мустафов – 5 клас

2 място – Арзу Мехмедова – 5 клас

3 място – Емре Мехмед – 5 клас

По втория проект за изработване на рекламна брошура на училището, осмокласниците се състезаваха и показаха следния резултат:

1 място – Селин Метин – 8 клас

2 място – Мелек Османова – 8 клас

3 място – Кезбан Нехтинова – 8 клас

За втора година учениците на СУ „Васил Левски“ в месеца на информационните технологии творят и за национални конкурси – V национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“ със съдействието на община Стара Загора.

Участие с рисунка взеха – Селин Сюлейманова – 6 клас, Айча Руждиева – 7 клас, Айча Хасанова – 7 клас

С проект „Вкусът на моето детство“ /мултимедийна презентация/ участва Бенгю Ебазер Басри от 9 клас.

Изпратихме и рисунки за участие в националния конкурс „Моите детски мечти“ – 2022 г. към Министерство на образованието и науката и национален дворец на децата. Тук се включиха и малките ученици от начален етап под ръководството на г-жа Даниела Славова: Ада Мустафова Руждиева, Шуле Айхан Хасан и Каан Хюлкяров Сюлейманов всички от 2 клас.

Шестокласниците нарисуваха своите рисунки под ръководството на г-жа Пелагия Трифонова: Селин Сюлейманова, Акън Ибрям, Джансу Айретинова и Еда Шемсиева

Очакваме с нетърпение резултатите през февруари. Успех на всички участници!

За положения труд и старание победителите получиха награди – папка с копче, DVD диск, химикал и др., а също и грамота от ръководството на училището.

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ

Януари –  месец на информационните технологии – 2020-2021 учебна година

В дистанционна форма на обучение отмина месеца на информационните технологии. Бяха обявени три конкурса, от които приключиха два.

Петокласниците трябваше да нарисуват на компютър детските си  мечти. Изпратиха само 10 рисунки, като осем бяха нарисувани по правилата, т.е. без вмъкнати готови обекти от други програми и картинки.

Селин, Езел, Еда, Атила, Корай, Мете и Енис се постараха да изобразят в цветове и форми мечтите си.

По втория проект „България в картини и слово“ учениците изпратиха четири проекта:

  • Ренис Ревинова и Ренан Ревинов – презентация;
  • Селин Метин и Мелек Мехмедова 7 клас – презентация;
  • Азра Илмазова – 6  клас – „България – моят дом“ – презентация;
  • Азра Ахмедова – 6 клас – „Опака“ – видеоклип.

Третият ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството” ще приключи в края на април. Тогава ще оповестим резултатите от него.

 „Моите детски мечти“ – победители:

1 място – Селин Сюлейманова

2 място – Еда Мехмедова

3 място – Езел Мустафова

„България в картини и слово“

1 място – Ренис Ревинова – 6 клас и Ренан Ревинов – 11 клас

2 място – Азра Илмазова – 6  клас

3 място – Азра Ахмедова – 6 клас

За положения труд и старание победителите ще получат награди – папка с копче, DVD диск, химикал и др., а също и грамота от ръководството на училището.

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ

С много приятни емоции премина първия месец от новата година.
Почти всички ученици от V до XI клас се включиха в организираните мероприятия:
Единадесетокласничките Дерия Адилова Резванова и Аслъ Тургаева Ахмедова изработиха презентация, която превърнаха в много полезно табло „История на компютърната техника“;
VIII и IX клас – Се състезаваха в изработването на рекламната брошура на училището за приема на ученици в 8 клас за учебната 2020/2021 година.
Най-добре се справиха Айчин Хасанова, Илкер Идиризов и Берен Нурханова от 8 клас.


Учениците от V клас се включиха в конкурса за компютърна рисунка на тема „Моите детски мечти”.
Най-добрите художници са: Азра Илмазова – „Светът е застрашен“, Гамзе  „Работа – мечта“, Ренис Ревинова – „Морски изследовател“  и др.
А седмокласничките: Джансевер Ахмедова, Сузан Сахлимова, Бенгю Басри, Ачелия Мустафова, Нелин Юсеиноваи и Елчин Ереджебова  уредиха кът на компютърната система в залата по ИТ. Подредиха всички части на компютъра в музей, където всеки ученик може да разгледа и научи къде е мястото на частите в компютърната кутия. БЛАГОДАРЯ на всички ученици, които се включиха в мероприятията през месеца на информационните технологии.  

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ

Януари- месец на ИТ
През студения, но слънчев месец в СУ „Васил Левски” се проведоха четири мероприятия.
Първото на 16.01.2018г. между учениците на VІ клас. Девет ученика участваха в състезанието – форматиране на абзац: Берке Басриев, Джансевер Мустафова, Айчин Хасанова, Цветиана Бобева, Ренета Колева, Окшан Османов, Берен Турханова, Нурчин Хюсеинова и Илкер Идиризов.
Надпреварата предизвика много емоции, но най-бързо, точно и вярно решена задача представиха:  

Илкер –  І място
Айчин – ІІ място
Цветиана – ІІІ място
Конкурсът – състезание между деветокласниците се състоеше в изготвянето на рекламна брошура на училището за прием в VІІІ клас. Учениците трябваше да проявят творчество и в срок – 29.01.2018г. да изпратят файла на имейла на г-жа Трифонова. Оказа се, че рекламата е силна страна на деветокласниците. Училищна комисия разгледа и оцени всички брошури.
Сред голямата конкуренция се отличиха: І място – Сертан Зунхаев – ІХ клас
ІІ място – Берна Шабанова – ІХ клас
ІІІ място – Гюлбен Севгинова – ІХ клас
А най-малките в прогимназиалния етап – петокласниците твориха на тема „Моите детски мечти”. Имаха три седмици да нарисуват компютърна рисунка и да изпратят на учителя по ИТ.
І място – Сузан Юмерова
ІІ място – Арда Гюнеров
ІІІ място – Бенгю Басри
Последното състезание се проведе на 31.01.2018г. (последния ден от месеца поради грипната ваканция) между седмокласниците. Седем ученика решаваха задача от модул „Електронни таблици” – изчисления с абсолютни клетки. Участниците изчислиха такса нощувки на хотели според тяхната категоризация, форматираха таблицата и използваха вградената функция sum. Най-точни в изчисленията бяха:
І място – Букет Алиева
ІІ място – Виктория Станева
ІІІ място – Кристияна Димова
Първенците получиха грамоти от директора г-н Борисов.

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ

През месеца се проведе състезание „Текстообработка”, между І и ІІ група на  VІ клас. Участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност в изпълнение на задачата. Тя включваше форматиране на текст, абзаци и форматиране на страница.Самото състезание протече много емоционално, учениците показаха спортен дух и пред компютъра.
Най-бързо и точно работи Букет Алиева от І група и отборно победиха учениците от І група. Всички състезатели бяха наградени, а отборно получиха грамота на класа.

Проведе се и състезание „Изчисления в електронни таблици”, между VІІа и VІІб клас. От всеки клас участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност при решаване с формули. Тя включваше изчисления на показанията на електромера, за дневна и нощна енергия с абсолютни клетки.Състезанието протече много емоционално, учениците показаха спортен дух  пред компютъра.
Най-бързо и точно работиха учениците от VІІа клас: Айджан Илмазова, Дилек Мюджелова, Гизем Басриева, Диян Добрев и Мерве Метинова. Всички състезатели бяха наградени и получиха грамота на класа.

А деветокласниците показаха, че могат да работят с програмата Publisher. Изработиха рекламна брошура на училището. Най-добре се справиха Нелджан, Севги и Илкяр. Първенците получиха грамоти и предметни награди.

На 27.01.2016г. се проведе състезание „Текстообработка”, между VІа и VІб клас. От всеки клас участваха по пет състезатели в отбор:
VІа клас:
Диян Добрев
Дилек Мюджелова
Фиген Фикриева
Гизем Басриева
Ерол Сейханов

VІб клас:
Ренан Ревинов
Серкан Селимов
Айча Тунчерова
Ревасие Кадирова
Иляйда Идаетова
  
Учениците се съревноваваха за бързина и точност в изпълнение на задачата. Тя включваше форматиране на текст, абзаци и настройки на страница.
Самото състезание протече много емоционално, учениците показаха спортен дух и пред компютъра. Диян Добрев беше най-бърз и даде тон на целия отбор отVІа клас, който отмъкна победата.
Всички състезатели бяха наградени с дискове, папки, химикалки, а отборно получиха грамота на класа.
Вторият конкурс-състезание беше обявен през месеца за ІХ клас – Най-добра рекламна брошура на училището. Учениците имаха срок 28.01.2016г. и всички изпратиха на e-mail своите брошури. След като жури ги прегледа и оцени техните качества, определи следните резултати:
І място – Радослав Йорданов –ІХ клас
ІІ място – Неляй Ахмедова – ІХ клас
ІІІ място – Павел Бобев – ІХ клас

Господин Борисов – директор на СОУ „Васил Левски” награди деветокласниците с органайзър, дискове, папки, химикали и грамоти.

В месеца на информационните технологии се проведе конкурс за компютърна рисунка на тема: „Приказките”- „Пипи дългото чорапче”, „Карлсон, който живее на покрива”, „Емил от Льонеберя”. Всички ученици от пети клас изпратиха на e-mail електронна рисунка. На първо място е класирана Айджан Илмазова, на второ – Иляйда Идаетова, а на трето  Ивета Красимирова от V клас. И трите ученички получиха предметни награди.

На 14.01.2015г. се проведе състезание „Текстообработка” между VІа и VІб клас под ръководството на г-жа Трифонова и г-н Трифонов. От всеки клас участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност в изпълнение на задачата. Тя включваше форматиране на текст, абзаци и форматиране на страница.
Самото състезание протече много емоционално, учениците показаха спортен дух и пред компютъра.
Най-бързо и точно работи Сертан Зунхаев Зияев от VІб клас, но отборно победиха учениците от VІа клас. Всички състезатели бяха наградени с химикалки, а отборно получиха грамота на класа.

В СОУ „Васил Левски” продължава традицията всеки месец да бъде посветен на учебен предмет, за да могат учениците да се изявяват и извън учебните занятия, да покажат творчество в неформална  и информална среда. Приключи месецът посветен на географията и философията. Учениците от пети до дванадесети клас активно участваха в организираните изяви по тези предмети, показаха ентусиазъм, любознателност, амбиция  и знания.
С младият учител по философия Кристиян Малджански,  учениците от гимназиален етап  организираха „Световно кафене”,  в което всеки, които има интерес към света на философията сподели свои мисли на тема „Философията през моите очи”. Ученици представиха есета върху философските възгледи на Платон, Аристотел и др. Провокираха публиката да се замисли за битието, за същността на човешкия живот.  Презентираха живота на избрани от тях класици във философската наука. 
Учителите по география Румяна Неделчева и Сейхан  Ахмедов мотивираха учениците и осигуриха поле за изява на младите географи чрез състезанието „Периегез, перипъл – земеописание”, където отбори от седми до дванадесети клас премериха сили в областта „Континенти”, работа с контурни карти, разпознаване на природни обекти. Фотоконкурсът „Опака в сезони през моите очи”  предизвика голям интерес и провокира творчеството на учениците. Таблата „Пролет”, „Лято”, „Есен” и „Зима” показаха красотите на родния град, видян в обектива на тийнеджърите.