СУ "Васил Левски", гр. Опака

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проект „Образование за утрешния ден“ – учебна 2020 – 2021 година


Проект „Образование за утрешния ден“ – учебна 2019 – 2020 година

Проект „Образование за утрешния ден“

Публична изява – ОУД – 8 клас – клип

Групата от 8 клас при СУ „В. Левски” гр. Опака, за самостоятелни дигитални умения по проект „Образование за утрешния ден” стартира своите занимания на 10.01.2020г. с ръководител М. Димитрова.
Основна цел на проекта и заниманията в него бяха достигане на самостоятелно ниво на владеене на дигиталните компетентности.
Темите и задачите, поставени на учениците от групата бяха с практическа насоченост. Те доведоха да значително повишаване интереса към информационните технологии.
Ето някои от творбите:


Проект „Образование за утрешния ден“

Публична изява – ОУД – 4 клас – клип

Групата от 4 клас при СУ „В. Левски” гр. Опака, за основни дигитални умения по проект „Образование за утрешния ден” стартира своите занимания на 9.01.2020г. с ръководител М. Димитрова. Дигиталната компетентност включваше увереното и критично използване на технологиите на информационното общество за работа, забавление и общуване.
     В нея се включваха основните умения в областта на ИКТ: да се използват компютри за намиране, оценяване, съхраняване, произвеждане, представяне и обмен на информация, и да се прилагат правилата за безопасност в Интернет.
Темите и задачите, поставени на учениците от групата бяха интересни, приятни и съдържателни.
Ето някои от творбите: