СУ "Васил Левски", гр. Опака

Проект „Успех“ и „Твоят Час“

Информационен ден по проект „Твоят час“
Информационен ден за отчитане на резултатите и на изпълнението на целите на проект „Твоят час“ „Ученикът не е съд, който трябва да бъде изпълнен, а факел, който трябва да бъде запален!“. В продължение на две години ние работихме в школи, клубове и секции по проект „Твоят час“. Какво допълнихме, развихме и надградихме?! 1. Организирахме учениците в 14 форми. 2. Включиха се 90% от учениците. 3. Проведохме екскурзии. 4. Участвахме в спортни състезания. 5. Посетихме музеи, библиотеки. 6. Изнесохме 28 представителни изяви, на които присъстваха ученици, родители, общественост. 7. Подпомогнахме социалното интегриране на децата. За повечето деца тези ИИД са единствените възможности за изява. 8. Училищният живот стана по-полезен, атрактивен и увеличи възможностите за откриване на нови таланти. 9.Осмислихме свободното време на децата. Повлияхме личностното и интелектуалното им развитие. 10. Подпомогнахме формирането на индивидуални личности с широки познания и умения. 11. 1008 часа учихме, спортувахме, пяхме и танцувахме единни в повишаване на потенциала на учениците. И ето днес ние сме отново заедно за да представим всичко това. Организирани в четири центъра: Център – фоайе: представяне на обща презентация и приветствие от Директора, Център – каб. 104 за изяви на Начален етап, каб. 105 за изяви на ученици от V до XII, Център – Спортни изяви на клубовете в спортната зала. На организирания информационен ден присъстваха родители, общественици съмишленици.

Дейност/имеТип заниманиеРъководителБрой ученици
1Аз обичам да чета и пишаОбучителни затрудненияДора Пенева10
2Клуб „Футбол“Занимание по интересиБорислав Борисов15
3Клуб „Здраве”Занимание по интересиРумяна Борисова12
4Клуб ЕкологияЗанимание по интересиРумяна Борисова15
5Клуб „Хандбал“Занимание по интересиМладен Пенев20
6МатематикаОбучителни затрудненияТеменужка Иванова10
7Математико вече не си ми труднаОбучителни затрудненияРумянка Русева10
8Трудната математика може да бъде интереснаОбучителни затрудненияИлияна Владимирова10
9Уча и играя с българската речОбучителни затрудненияДаниела Славова10
10ХандбалЗанимание по интересиЕргун Али18
11Школа по ИТЗанимание по интересиПелагия Трифонова11
12Школа „ИсторикиИ“Занимание по интересиРумяна Неделчева15
13Школа „Приятели на книгата“Занимание по интересиРумяна Георгиева15
14Школа – Уча, знам и могаОбучителни затрудненияАнка Марчева10

На 8 ноември 2017 година в СУ „В.Левски“ гр. Опака бе поставено началото на работата по проект „Твоят час“. В своето слово Директорът на училището г-н Борисов говори за целите, които стоят пред участниците в проекта и очерта областите за заниманията на учениците.
През настоящата 2017/2018 учебна година учениците са се включили в 14 клуба. Сформирани са шест клуба за ученици с обучителни затруднения и осем школи по интереси.
След краткото тържество и снимките за спомен, школниците проведоха първите си занятия.Дейност/имеТип заниманиеРъководителБрой ученици
1Аз обичам да чета и пишаОбучителни затрудненияДора Пенева10
2Клуб „Футбол“Занимание по интересиБорислав Борисов17
3Клуб ДронЗанимание по интересиАндрей Цонев15
4Клуб ЕкологияЗанимание по интересиРумяна Борисова15
5Клуб „Хандбал“Занимание по интересиМладен Пенев20
6МатематикаОбучителни затрудненияТеменужка Иванова10
7По-добре подготвениОбучителни затрудненияШермин Ахмедова10
8Трудната математика може да бъде интереснаОбучителни затрудненияИлияна Владимирова10
9Уча и играя с българската речОбучителни затрудненияДаниела Славова10
10ХандбалЗанимание по интересиЕргун Али22
11Школа по ИТЗанимание по интересиПелагия Трифонова16
12Школа „ИсторикиИ“Занимание по интересиРумяна Неделчева12
13Школа „Приятели на книгата“Обучителни затрудненияРумяна Георгиева8

№ по редОбласт на извънкласната дейностФорма на извънкласната дейностТематично направлениеБрой ученициУчител/ ръководител
1Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиитеклуб„Забавна математика“15Младен Пенев Пенев
2Природоматематически наукиклуб„Еколог“10Румяна Неделчева Борисова
3Здравословен начин на животспортна секция„Спортуваме за здраве „14Антоанета Тодорова Иванова
4Здравословен начин на животсекция„Хандбал“15Ергун Хабил Али
5Здравно образованиеклуб„Училищен сървайвър“14Дамян Добрев Добрев
6Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информациятеатрално студио„Славейче“13Шермин Хабилова Ахмедова
7Комуникативни умения на чужд езикклуб„Вълшебство“10Румяна Георгиева Георгиева
8Хуманитарни наукиклуб„В света на книгите „11Валентина Георгиева Ангелова
9Умения за самостоятелно учене и събиране на информацияклуб„Херодот“11Румяна Неделчева Иванова
10Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликтиклуб„Детски свят“10Даниела Кирилова Славова
11Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкустваателие„Работилница – шарено училище“9Стелиана Стоянова Петрова
12Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информацияклуб„Компютърко“13Румянка Русева
13Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информацияклуб„Седмото изкуство“10Николай Игнатов Николов
14Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкустваклуб„Мозайки“15Пелагия Михаилова Трифонова
15Предприемачествоклуб„Сръчни ръце“15Теменужка Стоянова Иванова
16Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуствастудио„Танцувай с мен“13Илияна Владимирова Георгиева
17Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиитеклуб„Сръчко“12Дора Недева Пенева
18Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкустваклуб„АРТ – УСПЕХ“15Андрей Димов Цонев
19Комуникативни умения на роден езикклуб„Мелпомена“8Анка Марчева
20Здравословен начин на животклуб„Футбол“14Борислав Петров Борисов

За четвърта поредна година учениците от СОУ „Васил Левски” град Опака  с ентусиазъм поставиха началото на  проект УСПЕХ. Сформирани бяха 20 секции, клубове, работилници и студия, в които участват 247 ученика. Директорът на училището господин Борислав Борисов приветства всички и им пожела здраве и сили за постигане на нови успехи и ползотворна работа, която да им донесе удовлетворение при представителните изяви. Всеки ръководител въведе своите ученици в същността на предстоящата дейност по проекта, запозна ги с плана за работа и предстоящите задачи пред клуба. Учениците в нашето училище с голямо желание и интерес участват във всички прояви и дейности по проекта, научават нови знания, усъвършенстват уменията си за работа в екип, придобиват нови компетентности. Проект УСПЕХ предоставя уникални възможности по пътя към успеха, любов към науката, иновативно творчество  и генерира енергия за предизвикателствата на живота.  Всичко това е от голямо значение при изграждането и формирането им като достойни млади хора, подготвени за живота.Откриване на проект „УСПЕХ“ в СОУ „Васил Левски“ 

      Учители и ученици от СОУ ”Васил Левски” град Опака с ентусиазъм и голямо нетърпение поставиха началото на Проект „Успех”  тази учебна  година. Директорът на училището г-н Борисов поздрави всички, които се включиха във втория етап на проекта и им пожела да участват в занимания извън задължителното учебно време, в които да изявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. Нужда от това да се направи училището привлекателно за младите хора има във всички училища. Всички деца имат нужда тяхното училище да бъде по-хубаво и по-интересно. Очакваме да открием неподозирани идеи и таланти сред нашите ученици.
Голямата цел на този проект е чрез развитието на извънкласните дейности да  превърнем нашето училището в привлекателно за младите хора, да се намали броят на учениците, които отпадат от училище, тези, които проявяват агресивно поведение. Защото те ще идват с удоволствие на училище, и ще имат десетки възможности за изява, децата ще изразходват креативно своята енергия. На тази възраст децата искат да се изявяват и ние им създаваме поле за изяви в откритите 23 клуба, секции, работилници и ателиета, които обхващат 257 ученика Това ще бъде един от индикаторите за успеха на оперативната програма – намаляване на броя ученици с агресивно поведение и на отпадащите от училище.
Учениците срещат разбиране и подкрепа от своите учители  и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите. Така всички заедно да  превърнем училището в територия за изяви на младите хора, в място където те могат да реализират мечтите си и се  подготвят за своя път към европейски хоризонти.