СУ "Васил Левски", гр. Опака

Клуб „Забавна математика“

Клуб „Хандбал“


Участниците в клуб „Хандбал“ проведоха своята представителна изява. Първо в залата в Опака се проведе турнир с участието на три отбора от клуба. Впоследствие проведохме екскурзия до Г. Оряховица и Стражица, където наблюдавахме финалите на Държавното първенство за 11-годишни. В края на клуба всички си обещахме да продължим работата си и през следващата учебна година.На 14.03.2015 г. клуб „Забавна математика” към СОУ „В. Левски” гр. Опака по проект „УСПЕХ” проведе представителната си изява „Празник на математиката”. В нея участваха директорът на училището г-н Борисов, учители и ученици от различни класове. На празника участниците в клуба с ръководител Младен Пенев отбелязаха с презентация годишнината от рождението на Алберт Айнщайн. За четвърта поредна година беше отбелязан и рожденият ден на числото „Пи”. След това всеки участник от клуба зададе задача на петокласниците в играта „Математическо бинго”. Девизът на клуба „Мислим и решаваме” беше приложен за откриването на верните отговори на загадките. И както на всеки рожден ден, накрая всички преминаха към сладката част, приготвена от родителите на младите математици. Отново беше доказано, че математиката е не само полезна, но също така „вкусна” и забавна.


На 28.03.2014 г. в СОУ „В. Левски” се проведе представителна изява на клуб „Забавна математика” по проект „УСПЕХ”. Тя се превърна в празник на всички ученици от прогимназиалния етап. На нея малките математици представиха забавни задачи, някои от които измислени от тях. С особен интерес се прие играта „Математическо бинго”. В нея участваха членовете на клуба и всички гости на изявата. Двамата победители демонстрираха високо ниво на знанията, а също така и добрият си късмет.


Рожден ден на числото „Пи”

На 14.03.2013 г. в СОУ „Васил Левски” гр. Опака клуб „Пи…” , с ръководител Младен Пенев, по проект „УСПЕХ” празнува за втора поредна година рождения ден на числото „Пи”. На този ден почитателите на това уникално число по цял свят се събират, за да възхваляват съвършенството му, да се забавляват и да бъдат сред сродни души. Тази година честването на празника беше с основен мотив „Откриваме красотата”. Такъв е девиза на клуб „Пи…” и членовете му непрекъснато се стремят да намерят красотата в математиката, която създава радост на сетивата и е мощно съзидание на човешкия дух.
Предварително бяха обявени четири конкурса: за литературно произведение, за рисунка, кулинарен конкурс и за възпроизвеждане по памет на числото с най-голяма дължина след десетичната запетая. С огромно желание общо 31 ученика се включиха в конкурсите. Бяха представени 7 стихотворения, а едно от тях беше изпято като „рап”-песен. Числото „Пи” в изобразителното изкуство беше интерпретирано от 9 ученика. Най-голям интерес предизвикаха произведенията на кулинарното изкуство. Тяхната красота и вкус ще оставят за дълго време незабравими спомени в присъстващите гости и участници. Имаше и още много други приятни, любопитни и занимателни моменти на този рожден ден. Категорично беше доказано, че математиката не е някаква скучна и неприятна наука, а е интересно и приятно занимание.
Най-добре представилите се бяха наградени от господин Борисов – директор на училището. Той също така постави някои задачи и пожела на участниците в клуб „Пи…” да продължат своята успешна и интересна дейност.