Дневен режим на училището

Дневен режим за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година на учебните

1.НАЧАЛЕН ЕТАП:

Пристигане на учениците от 8,00 до 8,15 ч. в училище.

2. ПРОГИМНАЗИАЛЕН и ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Пристигане на учениците до 7,45 ч. в училище

Преди обяд V-XII клас:

ЧасНачалоКрайМеждучасие
18,008,4020 минути
29,009,4010 минути
39,5010,3010 минути
410,4011,2010 минути
511,3012,1010 минути
612,2013,0010 минути
713,1013,5010 минути

След обяд V-XII клас:

ЧасНачалоКрайМеждучасие
114,0014,4010 минути
214,5015,3010 минути
315,4016,2010 минути
416,3017,10 

След обяд за групите за целодневна организация на учебния ден в V, VI и VII клас:

понеделник – всички групи и сряда VII клас
часначалокрай
13,5014,20обяд
14,2014,50отдих и физ. активност
114,5015,30самоподготовка
215,4016,20самоподготовка
316,3017,103анимания по интереси
(ФВС доп. час)
вторник, сряда и петък всички групи четвъртък – V и VI клас
часначалокрай
13,0013,30обяд
13,3014,00отдих и физ. активност
114,0014,40самоподготовка
214,5015,30самоподготовка
315,4016,20занимания по интереси
416,3017,10занимания по интереси
(ФВС доп. час)