Профил на купувача

СУ „Васил Левски“
гр. Опака, обл. Търговище, ул. ”България” №39
тел: ЗАС – 0885 845 569; Пом. директор – 0876784994
e-mail: sou_opaka2@abv.bg ; www.sou-opaka.com

Открита процедура по реда на чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП за доставяне на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на СОУ „Васил Левски“ гр. Опака