Клуб „Еколог“

Клуб „Еколог“ и клуб „Здраве“

На 13.06.2018 година се проведе заключителната изява на клуб „Здраве“. Тя се проведе съвместно с изявата на клуб „Уча, мога, зная“. Проведе се състезанието „ Открий съкровището“.  За да намерят съкровището учениците от отбор „Здравец“ трябваше да отговорят на няколко въпроса скрити в няколко станции. Така те показаха наученото през годината за здравословното хранене, факторите за здраве и значение на спорта за здравето на учениците. Стигнаха до кутията със съкровището, където беше скрита мисълта, до която трябва да стигнат, а именно „Здравето е най-голямото богатство.“


Ученици от клуб „Екология“ подготвиха радиопредаване за Деня на Земята. Всички участници се обединиха в идеята – да съхраним природата чиста.


Клуб „Екология” проведе своята представителна изява посветена на Деня на водата-22 Март
„Вода, ти нямаш вкус, ни цвят, нито мирис, човек не може да те опише, само те вкусва, без да те проумява. Ти не си необходимост за живота – ти си самия живот.Ти ни преизпълваш с удоволствие, което не се обяснява чрез сетивата.С теб влизат в нас всички сили, от които сме се отказали. Чрез твоята милост в нас бликат всички пресъхнали извори на сърцата ни”.
Антоан Дьо Екзюпери
Учениците от клуба отбелязаха този ден, като участваха в училищния празник, посветен на водата и радиопредаване за това.


Представителна изява на клуб „Здраве” в СУ „Васил Левски” гр. Опака –
„Здравето е в нашите ръце”

   Това беше темата на първата изява на клуб „Здраве” в СУ „Васил Левски”. До този извод – „Здравето е в нашите ръце” стигнаха участниците в клуба, след като изучиха две глобални теми: Здравословно хранене и Вредата от тютюнопушенето. Изявата премина забавно и емоционално. Учениците бяха подготвили две презентации по темата за здравословно хранене, гатанки, пословици и поговорки за здравето. Представиха постери на тема: „Не на тютюнопушенето”. Изявата завърши със състезание за направа на здравословен сандвич от участниците в клуба, участваха  и гостите. Това подейства доста зареждащо и предизвика положителни емоции в края на учебния ден.


Ден без тютюнев дим- 16 ноември 2017
Учениците от СУ „Васил Левски „ гр. Опака се включиха в националната Акция „Да спечелим заедно: един ден без цигари!“ -16 Ноември.  Всеки трети четвъртък от месец Ноември се отбелязва като Ден без тютюнопушене. Участниците в клуб „Здраве“ бяха инициатори за отбелязване на този ден. Те изготвиха информационно табло, стикери и подготвиха радиопредаване за деня без тютюнев дим, за вредата от тютюнопушенето. Нека спечелим заедно, като разпространим идеите на този ден.Клуб „Екология” към проект „Твоят час”  проведе втората си представителна изява на 21.04.2017г. Тя бе посветена на деня на Земята – 22 април.
Учениците от клуба запознаха публиката с историята на празника, актуалните проблеми на замърсяването на Земята и предложиха идеи за нейното опазване.
Те бяха организатори и домакини на работещите три ателиета в провеждащите се традиционно „Отворени врати” в училище. Тази година работиха ателиета: „Направи си сам” – работа с отпадъчни материали, „Зелена работилница” – работа с природни материали и „Мода”. Работата в ателиетата беше емоционална и продуктивна. Резултат от това е подредената изложба и проведеното модно ревю.
Проведената представителна изява на клуб „Екология” показа, че целите, които учениците си поставиха в началото са изпълнени. Еколозите опознаха природата на родния край. Изготвиха презентации, брошури, отбелязваха събитията от природния календар. Допринесоха за разпространението на екологичните знания.

В СУ „Васил Левски” гр.Опака се проведе представителна изява на клуб „Екология”.
Тя бе посветена на световния ден на водата-22 март. Участниците в клуба поставиха проблема за опазванетона водата в подготвеното от тях и излъчено радиопредаване.
В проведените конкурси на този ден еколозите запознаха учениците от 6 и 7 клас с историята на този празник и необходимостта от опазването на водата.Проведената представителна изява на клуб „Еколог” показа, че целите, които учениците си поставиха в началото са изпълнени. Еколозите опознаха природата на родния край. Изготвиха презентации, брошури, сбирки за най-разпространените растения и животни. Отбелязваха събитията от природния календар и допринесоха за разпространението на екологичното знание.


На 11.06.2014г. се проведе втората представителна изява на клуб „ЗДРАВЕ” към проект „УСПЕХ” в СОУ „Васил Левски” гр. Опака. Учениците представиха изработената от тях книжка „За да бъдете здрави”. Представиха се две презентации на теми разгледани в клуба: „За наркотиците” и „СПИН-болест на века”. За своята дейност през годината всеки участник в клуба получи сертификат.


На 22.03.2014 година се проведе първата представителна изява на клуб „Здраве” в СОУ „Васил Левски” гр. Опака. На нея учениците показаха какво са научили за здравето в модулите „Хранене” и „Тютюнопушене”. Първо се изгради „цвете на ЗДРАВЕТО”. Участниците в клуба бяха полезни за гостите със съветите, които отправиха за здравословен начин на живот. Изявата завърши с отбелязване на световния ден на водата-чиста вода за здравословен живот.