Състезание природни науки

 На 27. 04. се проведе състезанието „ Какво зная за природата?“ с учениците от 5, 6 и 7 клас.

Те отговаряха на въпроси от областите: Физика, Химия и Биология. Състезанието протече емоционално и оспорвано. Отборите на 5 и 6 клас получиха равен брой точки и се класираха на Първо място. След тях е отборът на 7 клас.

Състезанието е част от мероприятията в месеца на природните науки.