Състезание „Многознайко“

В края на м. Октомври в СУ „Васил Левски“- гр. Опака се проведи състезание „Многознайко“ по английски език. Учениците проявяват особен интерес и участваха с голямо желание. Включиха се ученици от 2 до  7 клас. Те се справиха много добре и затова получиха грамоти и медали.